Monastic Tours
JALANDHAR

8th April 2017 - 9th April 2017Title : MONASTIC TOUR - JALANDHAR
Phone no. : (0181) 5059657, 09814087807
Email : ysdm.jalandhar@gmail.com
Contact Person : Sri Rajesh Seth: 09464680019; Smt. Vanita Dhir: 09914465759
Details :  

Yogoda Satsanga Dhyana Mandali Jalandhar
C/o Sri Adeep Dhir, 11 - 13, Kailash Nagar, Near Royal Palace
Sodal Road, JALANDHAR 144001

 

All programmes will be held at: Yogoda Satsanga Dhyana Mandali Jalandhar