சன்னியாசிகளின் பயணங்கள் மற்றும் கிரியா தீட்சை நிகழ்வுகள்

தற்போதைய பெருந்தொற்று நிலைமையின் காரணமாக, எல்லா சன்னியாசப் பயணங்களும் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

சுவாமி ஸ்மரானானந்தா உரை நிகழ்த்துகிறார்.

ஒவ்வோர் ஆண்டும் யோகதா சத்சங்க சொஸைடி ஆப் இந்தியா -வின் சன்னியாசிகள் நாடு முழுவதிலும் உள்ள நகரங்களுக்குப் பயணங்களை மேற்கொள்கின்றனர்; அவர்கள் பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் ஆன்ம-முக்திப் போதனைகளுக்கான என்றும்-வளரும் தேவையை நிறைவேற்ற உதவி செய்கின்றனர். அவர்கள் வார-இறுதி ஏகாந்தவாச தியானங்களையும் உத்வேகமூட்டும் நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்துகின்றனர்; அந்நிகழ்ச்சிகளில் பரமஹம்ஸரின் “எப்படி-வாழ-வேண்டும்” போதனைகள் மீதான வகுப்புகள், ஒய் எஸ் எஸ் யோக உத்திகளின் மறு ஆய்வு, கூட்டுத் தியானங்கள், கீதமிசைத்தல், ஒலி-காணொலி காட்சிகள் மூலம் விளக்கவுரைகள், கிரியா யோக தீட்சை விழாக்கள் ஆகியவை அடக்கம்.

சொற்பொழிவுப் பயணங்கள் புதிதாகச் சேர்ந்தவர்களுக்கு பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் போதனைகளைப் பற்றிய ஓர் அறிமுகத்தையும் பாட மாணவர்களுக்கு ஒய் எஸ் எஸ் தியான உத்திகளில் ஆழ்ந்த வழிகாட்டுதலையும் வழங்குகின்றன. உறுப்பினர்களுக்கான நிகழ்ச்சிகளும் வட்டார ஏகாந்தவாச நிகழ்ச்சிகளும் ஒய் எஸ் எஸ் தியான உத்திகள் மீதான வகுப்புகளை உள்ளடக்குகின்றன மற்றும் கூட்டுத் தியானங்களுக்கும் சத்சங்கத்திற்கும் வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. நிகழ்ச்சிகளில் பின்வருவன போன்ற பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் மற்ற பல முக்கிய அம்சங்களும் அடக்கம்:

யோகானந்தரின் போதனைகள் குறித்த சத்சங்கம்.

யோகதா சத்சங்க சொஸைடி ஆஃப் இந்தியா மெய்ந்நிகர் தியான மையத்தில் நடத்தப்படும் மெய்ந்நிகர் தியானங்களிலும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்ளுமாறு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம்.

Share this on

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp