பரமஹம்ஸ யோகானந்தரைப் பற்றிய ஸ்ரீ தயா மாதாவின் நினைவலைகள்

Sri-Daya-Mata

ஶ்ரீ தயா மாதா

1955 முதல் 2010 வரை யோகானந்தரின் ஆன்மீக வாரிசு மற்றும் ஒய் எஸ் எஸ்/எஸ் ஆர் எஃப் தலைவி

Watch

பரமஹம்ஸ யோகானந்தர் மூலமாக ஒரு தெய்வீக நலம் அடைதல்

காணொலியிலிருந்து ஹிம் ஐ ஷேல் ஃபாலோ  (அவரை நான் பின்பற்றுவேன் – ஆங்கிலம்) (6:28 நிமிடங்கள்)
இப்பொழுதே வரவழையுங்கள்

எவ்வாறு குருதேவர் சீடர்களை தன் பக்கம் அல்லாது, இறைவனை நோக்கி திருப்பினார்

 ஹிம் ஐ ஷேல் ஃபாலோ  (அவரை நான் பின்பற்றுவேன் – ஆங்கிலம்) காணொலியிலிருந்து (3 :36 நிமிடங்கள்)
இப்பொழுதே வரவழையுங்கள்

கேட்க

பகுதி (3:22 நிமிடங்கள்)

“குருவின் ஆசீர்வாதத்துடன் நம் வாழ்க்கையை இணைத்தல்” (3:18 நிமிடங்கள்)

பரமஹம்ச யோகானந்தரின் மகாசமாதியின் 60 வது ஆண்டு நிறைவை நினைவுகூற உதவும் ஒரு உற்சாகமூட்டும் நேரடி கணக்கு

படிக்க

பரமஹம்ச யோகானந்தா – நான் அவரை அறிந்தபடி

ஶ்ரீ தயா மாதா

அவர்களின் புத்தகத்திலிருந்து உங்களுக்குள் மகிழ்ச்சியைக் கண்டறிதல்: இறைவனை மையமாகக் கொண்ட வாழ்க்கைக்கான தனிப்பட்ட ஆலோசனை

உத்தம குருவின் சொற்பொழிவுகள் மற்றும் வகுப்புகளைப் பதிவு செய்தல்

ஸ்ரீ தயா மாதா

பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் தொகுக்கப்பட்ட உரைகள் மற்றும் கட்டுரைகளில்மூன்று பகுதிகளுக்கு தயா மாதா அருளிய முகவுரையிலிருந்து

யோகானந்தரும் பகவத்கீதையும்

ஸ்ரீ தயா மாதா

பரமஹம்ஸ யோகானந்தர் அருளிய  காட் டாக்ஸ் வித் அர்ஜூனா: பகவத் கீதா  எனும் நூலின் முகவுரையிலிருந்து

இதைப் பகிர

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp