சவாலான இந்த காலகட்டத்திற்குத் தேவையான ஆன்மீக வெளிச்சம்

இன்றைய உலகில், என்ன நடக்கும் என்று தெரியாத நிச்சயமற்ற தனிமையில் சிக்குன்று, தமக்கும் தமது குடும்பங்களுக்கும் தேவையான புரிதலையும் மார்கத்தையும் பலர் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் அறிவார்ந்த போதனைகளில், எந்த சோதனையையும் கடந்து வருவதற்கான வழிகாட்டுதலையும் அரவணைப்பும் கிட்டுகின்றன. பரமஹம்ஸ யோகானந்தர் மற்றும் அவரது சீடர்களின் சொற்களிலிருந்து திரட்டிய கீழ்காணும் இணைப்புகள் ஊக்கமும் உற்சாகமும் அளிக்க வல்லவை. இறைவனின் அழியாத அன்பின் மீதும் அவன் அளிக்கும் பாதுகாப்பின் மீதும் அவன் உங்களுக்கு அளித்துள்ள சக்தியின் மீதுமான உங்களது நம்பிக்கை இப்போது புத்துயிர் பெறும். இனி இவ்வுலகில் அவனது அழிவற்றக் குழந்தையாக, வலிமையுடன், புரிதலுடன், அனைவர் மீதும் கருணையுடன் சஞ்சரிக்க உங்களால் முடியும்.

Share this on

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp