பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் உரைகளைக் கேளுங்கள்

பின்வரும் ஒலிப்பதிவுப் பகுதிகள், நம் சேகரிப்பாளர்களின் தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் அரிதான பதிவு செய்யப்பட்ட உரைகள். பெரும்பாலான சொற்பொழிவுகள் எஸ் ஆர் எஃப்-ன் சர்வதேச தலைமையகத்தில், சீடர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடனான தனிமுறையான கூட்டங்களில் உரையாற்றப்பட்டவை, மேலும் அவரது வாழ்க்கையின் இறுதி ஆண்டுகளில் அவை பதிவுசெய்யப்பட்டன.

இந்த உரைகள் பதிவுசெய்யப்பட்ட காலத்தில், பயன்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பம் பழமையானது. தற்போதைய மின்னிலக்க ஒலிப்பதிவுச் செயல்முறைகள் மற்றும் அதிநவீன உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தி எஸ் ஆர் எஃப் சன்னியாசிகளால் இந்தப் பதிவுகள் மிகுந்த சிரத்தையுடன் மீட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன.

A talk on One life versus Reincarnation.

ஒன் லைஃப் வெர்செஸ் ரீஇன்கார்னேஷன் (ஒரு பிறவியா அல்லது மறுபிறவியா)

(5:04 நிமி)

Be a Smile Millionaire — An informal talk by Yogananda.

பி அ ஸ்மைல் மில்லியனர் (ஒரு புன்னகை மன்னனாக இருங்கள்)

(2:32 நிமி)

Yogananda talks on In the Glory of the Spirit.

இன் தி க்லோரி ஆப் தி ஸ்பிரிட் (பரம்பொருளின் மகிமையில்)

(2:38 நிமி)

 

Yogananda speaks on how to make heaven on earth.

டு மேக் ஹெவன் ஆன் எர்த் (பூமியில் சொர்க்கத்தை உருவாக்க)

(4:29 நிமி)

 

Yogananda speaks on Removing all sorrow and suffering.

ரிமூவிங் ஆல் சாரோ அன்ட் சஃபரிங் (எல்லாக் கவலையையும் துன்பத்தையும் நீக்குதல்)

(3:04 நிமி)

Awake in the Cosmic Dream.

அவேக் இன் த காஸ்மிக் ட்ரீம் (பேரண்டக் கனவில் விழித்தெழுவீர்)

(5:20 நிமி)

 

The Great light of God.

தி க்ரேட் லைட் ஆஃப் காட் (இறைவனின் மாபெரும் ஒளி)

(3:10 நிமி)

 

Beholding the one in all.

பிஹோல்டிங் தி ஒன் இன் ஆல் (எல்லோரிடமும் அந்த ஒருவனைத் தரிசிப்பது)

(4:31 நிமி)

Share this on

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp