உலகம் முழுவதும் மொழிபெயர்ப்புகள்

ஒரு யோகியின் சுயசரிதம் உலகம் முழுவதும் 50 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில்

மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது

பிற மொழிகள்

யோசு அல்பேனியன்
அல்பேனியன்
யோசு அராபிக்
அராபிக்
யோசு ஆர்மீனியன்
ஆர்மீனியன்
பல்கேரியன்
சீனம் (பாரம்பரியம்)
சீனம் (எளிமைப்படுத்தப்பட்டது)
குரோஷியன்
டேனிஷ்
டச்சு
எஸ்தோனியன்
ஃபார்சி
ஃபின்னிஷ்
பிரெஞ்சு
பிலிப்பினோ
ஜெர்மன்
கிரேக்கம்
ஹீப்ரு
ஹங்கேரியன்
இத்தாலியன்
ஐஸ்லாந்து
இந்தோனேசியன்
ஜப்பானியம்
கசாக்
கொரியன்
லாட்வியன்
லிதுவேனியன்
நார்வேஜியன்
போலிஷ்
போர்த்துகீசியம்
ருஷ்யன்
ரோமானியம்
செர்பியன்
ஸ்பானிஷ்
ஸ்வீடிஷ்
தாய்
துருக்கியம்
உக்ரைனியன்
வியட்நாமியம்

இதைப் பகிர