எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

வரவிருக்கும் பல்வேறு நிகழ்வுகளைப் பற்றி உங்களுக்குத் தெரிவிப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். நாம் அனைவரும் தெய்வீகத் தோழமையில் ஒன்றுகூடுவதனால், உலகெங்கிலும் உள்ள ஒய் எஸ் எஸ் / எஸ் ஆர் எஃப் பக்தர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் நீங்கள் இணைய முடியும்.

இதைப் பகிர