யோகதா சத்சங்க
ஆன்ம-அனுபூதிப் பாடங்கள்

உங்கள் வாழ்க்கையை உருமாற்றி, சரிசமநிலை யைக் கொண்டுவர புனித விஞ்ஞானமான கிரியா யோகத் தியானத்தைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்

Devotee reading YSS Lesson

YSS பாடங்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தியில் மட்டுமே கிடைக்கும். விரைவில் அவை தமிழில் வெளியாகும்.

இப்பாதையில் உங்களுடைய பயணத்தைத் துவங்க

ஒய் எஸ் எஸ் பாடங்கள் ஒரு சமச்சீரான மற்றும் வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை வாழ்வது எப்படி என்று தெய்வீகத்துடனான உங்கள் தொடர்பை விழித்தெழச் செய்வதின் மூலம் கற்பிக்கிறது

பல காலமாக அகத்தே நீங்கள் தேடிக்கொண்டிருந்தது

தினசரி வாழ்வின் அழுத்தத்தாலும் தொல்லைகளினாலும் மூழ்கிவிட்டதாக மற்றும் மற்றவர்களாலும் சமூகத்தாலும் நம்மீது சுமத்தப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகளினால் அமைதி குலைந்ததாக உணருவது எளிது. ஆனால் உச்சபட்ச அமைதி, பாதுகாப்பு, மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றுக்காக உங்களுக்குத் தேவைப்படும் எல்லாமும் அகத்தேயே நீங்கள் ஏற்கனவே பெற்றிருக்கிறீர்கள்.

இந்த மறைந்துள்ள ஊற்றிலிருந்து எடுக்க, நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் யோகதா சத்சங்க சொஸைடி ஆஃப் இந்தியா -வால் போதிக்கப்பட்ட அறிவுப்பூர்வமான மற்றும் எல்லோருக்கும் பொதுவான யோகப் பாதையைப் பின்பற்றியவாறு ஓர் அன்றாட தியானப் பயிற்சியை வளர்த்துக் கொள்வதே ஆகும்.

உங்களுடைய மிகவும் ஆழ்ந்த கேள்விகளுக்கு உங்களால் மனநிறைவான பதில்களைப் பெற்று ஒரு நீடித்த மகிழ்ச்சியை வளர்க்க முடியும்

உண்மையான நிறைவேற்றம், வாழ்வைப் பற்றிய உங்களுடைய கேள்விகளுக்குப் பதில்கள், மற்றும் நீடித்த மகிழ்ச்சி உங்களுடைய கைகளுக்கு எட்டும் தூரத்தில் உள்ளன—மற்றும் ஆன்மீகப் பாதையில் நீங்கள் படிப்படியாக பயணிக்கும் போது அவை உங்களுடைய அன்றாட அனுபவமாக ஆகலாம்.

தியானம் செல்வாக்கின் புதிய உயரங்களை எட்டியிருக்கிறது. அறிவியல் ஆய்வுகள் பல உடல்சார்ந்த மற்றும் மனம்சார்ந்த சுகாதார நன்மைகளை, மற்றும் எப்படி ஓர் அன்றாடப் பயிற்சியால் உங்களுடைய வாழ்வை ஆக்கப்பூர்வமாகத் தாக்கமுறச் செய்ய முடியும் என நிரூபித்திருக்கின்றன. ஆனால் தியானத்தின் மையத்தில் அதைவிட மிகப்பெரிய விஷயம் உள்ளது.

தியானமே பேரின்ப-உணர்வுநிலைக்கான உங்களுடைய வாயில்

தியானம் அறிவியல்பூர்வமாகப் பயிற்சி செய்யப்படும் போது, உங்களால் மனம், மூச்சு, இதயம் ஆகியவற்றை அமைதிப்படுத்தி உங்களுடைய சக்திகளை உள்ளே எடுத்துச்செல்ல முடியும்; அங்கே பேரின்பத்துடனான உங்களுடைய ஆன்மாவின் ஐக்கியத்தை உங்களால் உணர முடியும்.

இந்த ஆன்ம-உணர்வுக்காட்சி அழியும் வரையறைகளின் உணர்வைக் கரைக்கிறது மற்றும் மாபெரும் ஆனந்தத்தை மட்டுமல்லாது, உங்களால் என்றும் கற்பனை செய்ய முடிவதைவிட அதிகமான அமைதி, ஞானம், அன்பு ஆகியவற்றையும் வழங்கும். இதுவே பண்டைக் காலத்தில் யோகிகளால் உணர்ந்தறியப்பட்டிருக்கும், மற்றும் இப்போது நம் எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் இருப்பின் நிலை.

உங்களுடைய தனிநபர் பிரச்சனைகளையோ அல்லது வாழ்வின் புதிரைப் புரிந்துகொள்வது எனும் எல்லோருக்கும் பொதுவான மனிதகுலப் பிரச்சனையையோ தீர்க்க உண்மையில் வேட்கை கொண்டவர்களில் ஒருவராக நீங்கள் இருந்தால், யோகதா சத்சங்க சொஸைடி ஆஃப் இந்தியா -வின் போதனைகளைப் பயின்று பின்பற்றுங்கள்—பண்டைக் காலம் தொட்டே இந்தியாவின் ஞான ஒளி பெற்ற தீர்க்கதரிசிகளாலும் முனிவர்களாலும் ஒப்படைக்கப்பட்ட அதன் அறிவியல்பூர்வ ஆன்மீக போதனைகள். அதில் நீங்கள் பதில்களைக் காண்பீர்கள்.

— பரமஹம்ஸ யோகானந்தர்

உங்கள் கற்பனைக் கெட்டாத வழிகளில் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் , சீராகமலர்ச்சியுறும் ஒரு வீட்டுக் கல்வித் திட்டம்.

ஒய் எஸ் எஸ் பாடங்கள் என்பன உங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி அதன் அனைத்து அம்சங்களையும் மாற்றவல்ல புனித அறிவின் ஒரு பரிமாற்றமே: தியான உத்திகளையும் கீர்த்திமிக்க யோக குருமார்களால் – மகாவதார பாபாஜி, லாஹரி மகாசயர், சுவாமி ஶ்ரீ யுக்தேஸ்வரர் மற்றும் பரமஹம்ஸ யோகானந்தர் ஆகியோர் – மரபுவழி ஒப்புவிக்கப்பட்ட ஆன்மீக சாரத்தையும் போதிக்கும் ஒரு சீராக மலர்ச்சியுறும் வீட்டுக் கல்வித்திட்டம், மற்றும் அது உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும் ஒன்றாகும்.

paramahansa-yogananda-for-lessons-page

நீங்கள் ஆன்மீகப் பாதை ஊடாக பயணிக்க விழையும் காலம் வரை, நான் உங்களுக்கு வழிகாட்ட முடியும்; பாடங்களுகளிலுள்ள உத்திகளை நீங்கள் பயிற்சி செய்தால் உங்கள் முன்னேற்றத்தில் ஒருபோதும் தேக்கத்தை நீங்கள் உணர மாட்டீர்கள்.

— பரமஹம்ஸ யோகானந்தர்

கிரியா யோக தியானத்தின் பண்டைய, உத்திகளை நீங்கள் கற்றுக் கொள்வீர்கள்.

ஒய் எஸ் எஸ் பாடங்கள் பரமஹம்ஸ யோகானந்தரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டன. அவரது போதனைகளின் மையத்தில் தியான உத்திகளின் ஒரு சக்தி வாய்ந்த அமைப்பு உள்ளது: கிரியா யோக தியான விஞ்ஞானம். இந்தப் பண்டைய ஆன்ம விஞ்ஞானம் — பரமஹம்ஸர் எழுதியருளிய ஒரு யோகியின் சுயசரிதம் மற்றும் அவரது பிற நூல்கள் மூலம் இலட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஒன்று – உயர் ஆன்மீக உணர்வுநிலை மற்றும் இறை ஞானத்தின் அகப் பேரின்பத்தை விழிப்புறச் செய்வதற்கான சக்திவாய்ந்த வழிமுறைகளை அளிக்கிறது.

முதல் பாடத்திலிருந்தே, தியானத்தின் பயன்களை நீங்கள் உடனடியாக அனுபவிக்க வழிவகுக்கும் திட்டவட்டமான வழிமுறைகளை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள்.

ஆழ்ந்த தியானத்திற்கான ஒரு திடமான அடித்தளத்தை அமைக்கும் அதே சமயம், மிக விரிவான, கிரியா யோக ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தில் தேவையான முதல் படிநிலைகளாக பரமஹம்ஸ யோகானந்தரால் போதிக்கப்பட்ட மூன்று ஆற்றல்மிக்க உத்திகளை நீங்கள் கற்பீர்கள்:

சக்தியூட்டும் உத்தி மற்றும் பயிற்சிகள்

பரமஹம்ஸ யோகானந்தரால் உருவாக்கப்பட்ட சக்தியூட்டும் உடற்பயிற்சிகளின் ஒப்பற்ற தொகுதியானது, பிரபஞ்ச ஆதாரத்திலிருந்து சக்தியை தேகத்திற்குள் உணர்வுபூர்வமாக ஈர்க்க ஒருவருக்கு வல்லமை அளிக்கிறது. உயிர்ச் சக்தியைக் கட்டுப்படுத்து வதற்கான இந்த உத்தி, தேகத்தை தூய்மைப்படுத்தி, வலிமைப்படுத்தி தியானத்திற்கு அதைத் தயார் செய்து, உயர்உணர்வுநிலைகளை அடைவதற்காக சக்தியை அகமுகமாக செலுத்துவதை மிக எளிதாக்குகிறது. இவ் வுத்தியின் முறைதவறாத பயிற்சி மன மற்றும் தேகத் தளர்த்தலை மேம்படுத்தி ஆற்றல்மிக்க இச்சா சக்தியை பெருக்குகிறது.

ஹாங்-ஸா ஒருமுகப்பாட்டு உத்தி

இந்தப் பண்டைய சக்திவாய்ந்த உத்தி மனத்தின் உள்ளார்ந்த ஒருமுகப்பாட்டு சக்திகளை விருத்திசெய்ய உதவுகிறது. இவ்வுத்தியை முறைதவறாமல் பயிற்சி செய்வதன் மூலம் ஒருவர், எண்ணத்தையும் சக்தியையும் அடையப்பட வேண்டிய ஏதாவது இலக்கின் மீதோ அல்லது தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனையின் மீதோ குவிப்பதற்காக அவற்றை வெளிப்புற கவன மாற்றங்களிலிருந்து உள்ளிழுக்க கற்றுக் கொள்கிறார். அல்லது வெற்றிகரமான பயிற்சியின் மூலம் விளையும் ஒருமுகப்பட்ட கவனத்தை ஒருவர் அகத்தே உள்ள இறை உணர்வுநிலையை உணர்ந்தறிவதற்கு திருப்பலாம்.

ஓம் தியான உத்தி

முந்தைய உத்திகளின் பயிற்சி வாயிலாகத் தேகத்தைத் தளர்த்தி மனத்தை ஒருமுகப்படுத்த ஒருவர் கற்றவுடன், இந்த உயர்நிலையான தியான உத்தி, உணர்வுநிலையை, தேக மற்றும் மன வரையறைகளுக்கு அப்பாலுள்ள ஒருவரது எல்லையற்ற உள்ளார்ந்த ஆற்றலைப் பற்றிய ஆனந்தமய ஞானத்திற்கு விரிவுபடுத்துகிறது.

கிரியா யோகத்தைப் பெறுதல்

ஆன்மீக உணர்வுநிலையுடைய அனைத்து உண்மையான சாதகர்களும் —சார்ந்திருக்கும் சமயத்தைப் பொருட் படுத்தாமல் — மேற்கூறப்பட்ட உத்திகளை ஒய் எஸ் எஸ் அடிப்படைப் பாடத் தொகுதியில் பெறமுடியும். இந்த மூன்று அடிப்படை உத்திகளை, பாடங்களை கற்கும் முதல் எட்டுமாத காலத்தின் போது, கற்று பயிற்சி செய்தபின் கிரியா யோகத்தில் தீட்சை பெற விழைபவர்கள் அதற்காக விண்ணப்பிக்கலாம். தீட்சையானது, இப்பாதையில் தீவிரமாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொறுப்பை இன்றியமையாததாக்குகிறது. அடிப்படைப் பாடங்களைக் கற்றலும் பயிற்சி செய்தலும் இத் தீவிர ஈடுபாட்டைப் பற்றி முடிவெடுக்க உங்களுக்கு வல்லமையை வழங்கும்.

ஒருவர் கிரியா யோகத் தீட்சையைப் பெற முடிவெடுத்தாலும் சரி, எடுக்காவிட்டாலும் சரி, அடிப்படைப் பாடத் தொகுதியிலுள்ள உத்திகளைப் பயிற்சி செய்வதில் மிகவும் சிரத்தையுடனிருப்பவர்கள் அனைவரும் அவர்களுக்கான ஒரு மிகவும் ஆழ்ந்த பயனளிக்கும் தியானப் பயிற்சியை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும். அவர்களால், மேற்கூறப்பட்டுள்ள அடிப்படை உத்திகளின் வாயிலாக —கிரியா யோகம் இறை ஞானத்திற்கான மிக விரைவான மற்றும் பயனளிக்கும் வழிமுறை என்றாலும் — மிக உயர்ந்த தெய்வீக உணர்வுநிலைகள் அடையப்பட முடியும் என்ற பரமஹம்ஸரின் வாக்குறுதியை தமக்குத்தாமே மெய்ப் பித்துக் கொள்ள இயலும்.

உங்கள் ஆன்மீகப் பயணத்திற்கு எழுச்சியூட்டி, உங்கள் போராட்டங்களை வெல்ல உங்களுக்கு உதவக்கூடிய சிறப்பு அம்சங்கள்

இந்தப் பாடங்களைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு முறைதவறாமல் தியானம் புரிந்தால் நீங்கள் அத்துணை மகிழ்ச்சியையும், உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு அத்துணை தீர்வுகளையும் காண்பீர்கள்!  வார்த்தைகளோடு மனநிறைவு அடையாதீர்கள், மெய்ப்பொருளைப் பற்றிய நிஜமான அனுபவத்தைப் பெறுங்கள், இறை அனுபூதி பெறுங்கள்!

— பரமஹம்ஸ யோகானந்தர்

 • ஒய் எஸ் எஸ் தியான யோக உத்தி களைப் பெறுங்கள் — அவை ஆன்ம-அனுபூதி மற்றும் இறைத் தொடர்பை அனுபவிப் பதற்கான, படிப்படியாக முன்னேறுகின்ற உயர் வழிமுறைகளைக் கொண்டவை.
 • ஒய் எஸ் எஸ் சன்னியாசிகளுடனான தனிப்பட்ட தொடர்பு மற்றும் வழிகாட்டுதலால் நன்மை அடையுங்கள்; உங்கள் பயிற்சி, பாடங்கள் மற்றும் தியான உத்திகள் பற்றிய உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில்களைப் பெறுங்கள்
 • “எப்படி-வாழ-வேண்டும்” எனும் நடைமுறைரீதியான ஞானத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் எண்ணற்ற பிரச்சனை களைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு துறையிலும் இணக்கத்தையும் வெற்றியையும் உருவாக்குங்கள்.
 • சுய-மேம்பாடு மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு, ஒருமுகப்பாடு மற்றும் மனவுறுதிக்கான சங்கல்பங்களை உபயோகியுங்கள்.
 • இறை எழுச்சியூட்டப்பட்ட பிரார்த்தனைகள் மற்றும் கவிதைகளுடன், இதயத்தை மையமாகக் கொண்டுள்ள இறைவனுக்கான பக்தி மற்றும் விருப்பத்தை விழிப்புறச் செய்யுங்கள்.
 • உங்கள் பகுத்தறிவு மற்றும் இதயத்தை திருப்தி செய்வதற்காக, தியான உத்திகளின் அடிப்படையாக உள்ள விஞ்ஞான ரீதியான கோட்பாடுகள் மற்றும் தத்துவத்தைப் பற்றிய புரிதலைப் பெறுங்கள்.
 • தேக, மன மற்றும் ஆன்மீக ரீதியான நோய்களை விஞ்ஞான ரீதியாக எவ்வாறு தடுப்பது மற்றும் உங்களை அவற்றிலிருந்து குணப்படுத்திக் கொள்வது என்பதைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
 • அறநெறி மற்றும் ஆன்மீகக் கோட்பாடுகளை விளக்கும் அறிவூட்டும் கதைகளை, உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் பயன்படுத்துங்கள்.
 • பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் இறை சக்தியூட்டப்பட்ட வார்த்தைகளிலுள்ள உத்வேகத்தை உணருங்கள்
 • வாழ்க்கையின் மிக உயர்ந்த இலக்காகிய இறை-அனுபூதிக்கு உங்களது தனிப்பட்ட பயணத்தை ஊக்குவித்துக் கொள்ளுங்கள்.

அகத்தூண்டுதல் மற்றும் நடைமுறை வழிகாட்டுதலுக்கான வளமைநிறைந்தது

ஒய் எஸ் எஸ் பாடங்கள், உத்திகளுடன் கூட, ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கான அகத்தூண்டுதல் மற்றும் நடைமுறை வழிகாட்டுதலின் வளத்தை — மாற்றம் நிறைந்த இந்த உலகில் இடைவிடாத சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளின் மத்தியில் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியாகவும் வெற்றிகரமாகவும் வாழ்வது பற்றிய விவரங்களை — வழங்குகின்றன. அந்த அகத்தூண்டுதலை ஒரு தினசரி ஆன்மீகப் பயிற்சியாக மாற்றிட நீங்கள் கற்பீர்கள்.

சில பாடத் தலைப்புகளின் ஒரு மாதிரி எடுத்துக்காட்டு

 • யோகம்: இறைவனை அறிவதற்க்கான அறிவியல் வழி
 • தேக, மன மற்றும் பரத்துவ ரீதியான தளர்த்தல்
 • படைப்பின் இயல்பைப் புரிந்து கொள்ளுதல்
 • முதுகுத்தண்டிலுள்ள சக்கரங்களை விழித்தெழச் செய்தல்
 • ஆரோக்கியம் மற்றும் குணமடைதலைப் பற்றிய யோகக் கோட்பாடுகள்
 • குரு-சீடன் உறவுமுறை
 • வாழ்க்கை, மரணம், கர்ம வினை மற்றும் மறுபிறவி
 • ஆன்மீகக் கண்: பரம்பொருளிடம் செல்வதற்கான நுழைவாயில்
 • பிரார்த்தனை வாயிலாக இறைவனுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல்
 • சரிசமநிலையான ஆன்மீக வாழ்க்கைக் கலை.

பரமஹம்ஸ யோகானந்தர் அருளிய அறிமுகப் பாடத்தை தற்போது படியுங்கள் (விரைவில் அவை தமிழில் வெளியாகும்)

எங்களுடன் உங்கள் பயணத்தைத் தொடங்க — இப்பொழுதே விண்ணப்பிக்க

பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் போதனைகள் மூலமாக வாழ்க்கையை மாற்றும் அமைதி, ஆனந்தம் மற்றும் ஆன்ம ஞானம் ஆகியவற்றைக் காணும் பயணத்தில் எங்களுடன் கலந்து கொள்ள உங்களை வரவேற்கிறோம்.

ஒய் எஸ் எஸ் பாடங்களுக்கு மூன்று படிநிலைகளில் விண்ணப்பியுங்கள்:

படிநிலை 1: கணக்கைத் தொடங்குங்கள்

படிநிலை 2: விண்ணப்ப படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்யுங்கள்

படிநிலை 3: அச்சடித்து, கையெழுத்திட்டு உறுதிமொழியை மின் அஞ்சல்(email) செய்யுங்கள்.

சந்தா மற்றும் கால அளவு

ஒய் எஸ் எஸ் பாடங்கள் (அடிப்படைத் தொகுதி), 18 விரிவான பாடங்களாக (ஒவ்வொன்றும் ஏறக்குறைய 24 – 40 பக்கங்கள்) பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் இவை ஒவ்வொன்றையும் இரு வாரத்திற்கு ஒன்று என 9 மாதத்திற்குப் பெறுவர். கிரியா யோகத் திற்கு ஆயத்தமாக்குகின்ற அனைத்து தியான உத்திகளும் இந்தக் கால வேளைக்குள் அஞ்சலில் அனுப்பப்படும்.  

ஒய் எஸ் எஸ் பாடங்களின் அடிப்படைத் தொகுதியை ஒரு சிறப்பு அறிமுக விலையில் — சாதாரண அஞ்சலில் அனுப்பப்படும் பாடங்களுக்கு ரூ 600 மற்றும் கூரியர்/சிறப்பு அஞ்சலில் அனுப்பப்படும் பாடங்களுக்கு ரூ 1000 — வழங்குகிறோம். இது அவற்றினுடைய உண்மையான விலையை விட கணிசமான அளவில் குறைவாகும்.

மேற்கண்ட விலைகள் இந்தியாவிற்கு மட்டுமே பொருந்தும். பங்களாதேஷ், பூடான், மாலத் தீவுகள், மற்றும் இலங்கைக்கு சந்தாத் தொகை INR 4,200 ஆகும். நேபாளத்தில் உள்ள பாட மாணவர்கள், சந்தாவிற்காக Kopundole வில் உள்ள தியான மையத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இவ்விலையானது, ஒய் எஸ் எஸ் பாடச் செயலியில் உள்ள பாடங்கள் மற்றும் உங்களது அடிப்படை பாடத் தொகுதிக்கான சந்தாக் காலத்தின் போது பாடங்களுக்கான அனைத்து துணைப் பாடப் பொருள் ஆகியவற்றின் மின்னிலக்க வடிவத்தை இலவசமாக அணுகுவதை உள்ளடக்கியது.

முக்கியக் குறிப்பு: நாங்கள் பாடங்களின் புதிய பதிப்பை எங்களால் முடிந்த வரை மிகவும் குறைந்த விலையில் அறிமுகப் படுத்துகிறோம். அதனால் பாடங்களை கட்டணம் செலுத்தி பெற இயலாத அனைவருக்கும் அவை கிடைக்கப் பெறும். பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் பணியை எல்லா நாடுகளிலும் உள்ள மக்களிடம் பரப்புவதற்காக யோகதா சத்சங்க சொஸைடி ஆஃப் இந்தியா-வின் அனேக பக்தர்களிடமிருந்து நாங்கள் எதிர் நோக்கும் பெருந்தன்மையான ஆதரவின் காரணமாக மட்டுமே இந்தக் குறைந்த விலையில் எங்களால் அளிக்க இயலுகிறது.

உங்களால் முடிந்தால், நீங்கள் பதிவுசெய்யும் போது நன்கொடை அளிக்கவும்கூட நினைத்தால், நாங்கள் மிகவும் நன்றிபாராட்டுவோம். இது எமது பொதுப் பணியாற்றும் செலவினங்களை எதிர்கொள்ளவும், பரமஹம்ஸ யோகானந்தரது போதனைகள் எல்லா உண்மையான சாதகர்களுக்கு கிடைக்கப் பெறுவதை விரிவுபடுத்தவும் எங்களுக்கு உதவும்.

முதல் பாடம் வருவதற்கு 2 முதல் 4 வாரங்கள் வரை காத்திருக்கவும்.

“புதிய பாடங்களுக்காக உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. அவை மிகவும் உதவிகரமாக உள்ளன. தற்போது இன்னும் சிறந்த முறையில் போதனைகளைப் புரிந்துகொண்டு, நமது மகத்தான குருதேவரின் அருளாசிகளை உணர்கிறேன்.”     
– எஸ்.ஜே., டெல்லி