பார்வையாளர் நேரம் – ராஞ்சி ஆசிரமம்

அலுவலகம் மற்றும் பரமஹம்ஸ யோகானந்தர் அறை

வார நாட்கள்

காலை 9:00 மணி முதல்.

மாலை 4:30 மணி வரை.

ஞாயிறு

காலை 11:30 மணி முதல்

பிற்பகல் 12:30 மணி வரை

வளாகம்

எல்லா நாட்களிலும் காலை

காலை 6:00 மணி முதல்.

இரவு 7:00 மணி வரை

தியானக் கூடம்

தியானக் கூடம் எல்லா நாட்களிலும் தனிப்பட்ட தியானத்திற்காக திறந்து வைக்கப்படுகிறது.

வழிபாட்டு நேர அட்டவணை

காலை 7:00 மணி முதல் . – 8:00 மணி வரை (ஞாயிறு தவிர மற்ற நாட்களில்)

காலை 10:00 மணி முதல். – 11:30 வரை (ஞாயிறு சத்சங்கம்)

காலை 10:00 மணி முதல். – 11:30 வரை (குழந்தைகளுக்கான ஞாயிறு சத்சங்கம்)

மாலை 5:30 மணி முதல் – 7:00 மணி வரை (வியாழன் மற்றும் ஞாயிறு தவிர மற்ற நாட்களில்)

மாலை 5:30 மணி முதல். – 9:00 மணி வரை (வியாழக்கிழமை)

மாலை 4:00 மணி முதல். – 7:30 மணி வரை. (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

இதைப் பகிர

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp