భారత పర్యటనకు రానున్న వై.ఎస్.ఎస్./ఎస్.ఆర్.ఎఫ్. అధ్యక్షులు

August 2, 2022

స్వామి-చిదానంద-గిరి-భారత-పర్యటన

గౌరవనీయులైన మన అధ్యక్షులు శ్రీ శ్రీ స్వామి చిదానంద గిరి జనవరి-ఫిబ్రవరి 2023లో భారతదేశాన్ని సందర్శించుటకు యోచిస్తున్నారని తెలియజేయుడం మాకు చాలా సంతోషాన్నిస్తోంది. ఈ కాలంలో స్వామీజీ మన వై.ఎస్.ఎస్. ఆశ్రమాలను సందర్శిస్తారు మరియు 2023 ఫిబ్రవరి 12 నుండి 16 వరకు హైదరాబాద్ లో జరిగే ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి నాయకత్వం వహిస్తారు. హైదారాబాద్ లో జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమం యొక్క పూర్తి వివరాలను మరియు నమోదు ప్రక్రియను ఖరారు చేసిన వెంటనే మేము మీకు తెలియజేస్తాము.

దయచేసి గమనించండి: హైదరాబాద్ లో జరిగే ఈ కార్యక్రమం మరియు అందులో అధ్యక్షులవారు పాల్గొనడం అనేది, కార్యక్రమానికి ముందు అమలులో ఉన్న కోవిడ్ ప్రయాణ పరిమితులు మరియు భద్రతా నిర్వహణ నియమాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

 

Share this on

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp