వై.ఎస్.ఎస్. భక్తులు నిర్వహించే ఆన్‌లైన్ ధ్యాన కార్యక్రమములు

(ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు)

ఈ కార్యక్రమం గురించి

సన్యాసులు నిర్వహించే ధ్యాన కార్యక్రమాలతో పాటు వై.ఎస్.ఎస్. ఆన్‌లైన్ ధ్యాన కేంద్రము యొక్క ప్రతి వారం క్యాలెండర్ లో భక్తులు నిర్వహించే ధ్యాన కార్యక్రమాలను కూడా మేము అందిస్తున్నాము.

నవీకరణ:

ప్రతి వారం సుదీర్ఘ ధ్యాన కార్యక్రమం: మే 11, 2022 నుండి, మేము వారానికొకసారి ప్రతి బుధవారం సుదీర్ఘ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని అందిస్తున్నాము. వివరాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

6:10 p.m. – 8:30 p.m. (ఇంగ్లీష్)

ప్రతి బుధవారం (మే 11 నుండి ప్రారంభం)

ప్రణాళిక:

ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం శక్తిపూరణ వ్యాయామాల సామూహిక అభ్యాసంతో ప్రారంభమవుతుంది, తర్వాత ప్రారంభ ప్రార్థన, స్ఫూర్తిదాయకమైన పఠనం, భక్తి గానం మరియు 30 నుండి 50 నిమిషాల పాటు రెండు భాగాలుగా నిశ్శబ్ద ధ్యానం జరుగుతుంది. ధ్యాన కార్యక్రమం పరమహంస యోగానందగారి స్వస్థతా ప్రక్రియ మరియు ముగింపు ప్రార్థనతో ముగుస్తుంది.

భక్తుల నేతృత్వంలో జరిగే అన్ని ధ్యాన కార్యక్రమాలు జూమ్ (Zoom) ద్వారా నిర్వహించబడతాయి మరియు యుట్యూబ్ (YouTube)లో అందుబాటులో ఉండవని దయచేసి గమనించగలరు.

ధ్యాన సమయం వివరాలు

ఉదయం జరిగే ధ్యాన కార్యక్రమములు

6:40 a.m. – 8:00 a.m. (ఇంగ్లీష్)

మంగళవారం, బుధవారం, శుక్రవారం

6:40 a.m. – 8:00 a.m. (హిందీ)

మంగళవారం, బుధవారం, శుక్రవారం, శనివారం

సాయంత్రం జరిగే ధ్యాన కార్యక్రమములు

5:10 p.m. – 6:30 p.m. (హిందీ)

మంగళవారం మినహా ప్రతిరోజు

6:10 p.m. – 7:30 p.m. (ఇంగ్లీష్)

మంగళవారం మరియు బుధవారం మినహా ప్రతిరోజు

6:10 p.m. – 8:30 p.m. (ఇంగ్లీష్)

ప్రతి బుధవారం (మే 11 నుండి ప్రారంభం)

6:10 p.m. – 7:30 p.m. (తెలుగు)

ప్రతి నెల మొదటి మరియు మూడవ శుక్రవారాలు

ప్రతి ధ్యాన కార్యక్రమం శక్తిపూరణ వ్యాయామాల సామూహిక అభ్యాసంతో ప్రారంభమవుతుంది. దాని తర్వాత ప్రారంభ ప్రార్థన, ఆధ్యాత్మిక దైనందిని చదవడం, విశ్వగీతం పాడడం, అనంతరం కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానం ఉంటాయి. అనంతరం పరమహంస యోగానందగారి స్వస్థతా ప్రక్రియను అభ్యాసం చేయడం మరియు ముగింపు ప్రార్థన ఉంటాయి. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాలలో ప్రతి దానిలో విశ్వగీతమును ఆంగ్లము మరియు ధ్యానము నిర్వహించబడుతున్న భాషలో పాడబడతాయని దయచేసి గమనించండి.

సన్యాసులు నిర్వహించే ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న రోజుల్లో ఈ ఆన్‌లైన్ ధ్యాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడవని దయచేసి గమనించగలరు.

ధ్యాన కార్యక్రమాలలో ఎలా పాల్గొనాలో తెలియకపోతే దయచేసి సందర్శించండి: “ఆన్‌లైన్ ధ్యాన కార్యక్రమంలో ఎలా పాల్గొనాలి.

ఈ పేజీకి కొత్త సందర్శకులు

శ్రీ పరమహంస యోగానంద, ఆయన బోధనల గురించి, ఇంకా తెలుసుకోడానికి ఈ లింకులు పరిశోధించండి:

Share this on

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp